MVO

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

BAKER BRIDGE & SUSTAINABILITY

Baker Bridge is zich bewust van de mogelijke impact van de kledingketen op de samenleving en het milieu. Dit is wat ons ertoe aanzet om artikelen op de markt te brengen die op een eerlijke en milieuvriendelijke manier geproduceerd worden, met respect voor de mensen die zich volledig inzetten om deze te vervaardigen.

PEOPLE

Onze items worden gecreëerd met veel passie en toewijding. De beste manier om onze klanten dat te laten ervaren, is door ze consistent kwaliteit aan te bieden. Deze kwaliteit zien wij niet enkel in het materiaal, maar ook in het respecteren van ieder individu dat betrokken is in het productieproces.

De productie van onze artikelen is volledig uitbesteed aan onze fabrieken verspreid over de hele wereld. Om onze toeleveringsketen zo efficiënt mogelijk te monitoren, delen we de volledige lijst van alle gekende productielocaties, inclusief de naam, het adres en de details van het productieproces, met Fair Wear Foundation.

FAIR WEAR FOUNDATION

Baker Bridge is sinds februari 2017 lid van Fair Wear Foundation (www.fairwear.org), een onafhankelijke organisatie die ons begeleidt in het verbeteringsproces van de arbeidsomstandigheden in onze naaiateliers. Het is dan ook ons doel om ervoor te zorgen dat de werknemers van onze naaiateliers goed worden behandeld, en in een veilige omgeving kunnen werken.

Lokale teams van Fair Wear Foundation voeren controles uit bij onze productielocaties om na te gaan of de FWF gedragscode gerespecteerd wordt. Deze code bevat acht internationale normen: geen dwangarbeid, geen discriminatie, geen kinderarbeid, recht op een gezonde en veilige werkplek, vrijheid van vakvereniging en collectieve onderhandeling, geen buitensporig overwerk, een leefbaar loon en het recht op een wettig arbeidscontract. Op basis van de resultaten van deze controles, wordt een verbeteringsplan opgesteld dat we daarna uitvoeren in samenwerking met onze leveranciers.

Fair Wear Foundation voert ook een jaarlijkse controle uit in ons hoofdkantoor om te achterhalen of we ook hier een steentje bijdragen aan de verbeteringen in het productieproces.
De resultaten van onze eerste Brand Performance Check delen wij graag met onze klanten. Het rapport staat openbaar op de website van Fair Wear Foundation, en is hier ook terug te vinden. 

ONZE LOKALE AANKOOPPLATFORMEN EN MVO OFFICERS

In onze drie grootste productielanden in Azië (Turkije, India en China) worden we ondersteund door onze lokale inkoopkantoren. Een nauwe samenwerking tussen het sourcing team op onze hoofdkantoor en de lokale kantoren leidt tot een vlottere communicatie met onze leveranciers. Daarnaast garandeert dit een frequente visibiliteit en aanwezigheid op de werkvloer.

FNG heeft geïnvesteerd in een toegewijd, lokaal team van MVO officers in de drie grootste productielanden, die zich specialiseren in sociale en ecologische aspecten en ervaren zijn in fabrieksaudits. Het is de verantwoordelijkheid van onze MVO officers om te controleren of onze Code of Conduct en FWF Code Of Labour Practices gerespecteerd en toegepast worden. Dit doen ze door de productielocaties regelmatig te bezoeken. De MVO officers zijn de ambassadeurs van onze visie en verspreiden deze door de fabriekseigenaars en werknemers op te leiden, bewustzijn te creëren over MVO onderwerpen en samen te werken met de managementteams uit de fabrieken om zo saneringsplannen uit te voeren.

Naast de fabrieksaudits die werden uitgevoerd bij onze meest belangrijke fabriekspartners in risicolanden, bezoekt onze MVO-coördinator van het hoofdkantoor samen met de kopers, ook de voornaamste leveranciers in Europese landen die een laag risico vormen, waaronder Portugal.

We geloven sterk in sociaal overleg, transparantie, wederzijds respect en een samenwerkingsverband. Op deze waarden focussen we ook bij onze leveranciers, wat leidt tot het opbouwen van stabiele en duurzame partnerschappen. Door een nauwe samenwerking tussen onze lokale MVO officers, onze MVO-team in ons hoofdkantoor en onze inkoopteams, willen we in eerste instantie de meest cruciale aspecten van mensenrechten, gezondheids- en veiligheidskwesties aanpakken. Het onderhouden van betrouwbare relaties met onze leveranciers is hier een belangrijk onderdeel van.

GOEDE DOELEN

Door kleding, schoeisel en financiële donaties, helpt Baker Bridge verschillende sociale initiatieven. Op die manier leveren we onze bijdrage aan de bestrijding van armoede. Om dit doel beter te verwezenlijken, hebben we ervoor gekozen om samen te werken met Wereld Missie Hulp, een wereldwijde hulporganisatie die jaarlijks ongeveer 250 ontwikkelingsprojecten financieel, materiaal en/of logistiek steunt over de hele wereld. Haar werking- en projectmiddelen haalt WMH hoofdzakelijk uit de inzameling van kleding die deels wordt ingezet in humanitaire projecten, en zo rechtstreeks bij kansarme mensen terechtkomt. Een ander deel wordt verkocht aan gescreende opkopers, en met de opbrengst steunt WMH projecten over de hele wereld. WMH helpt namelijk niet alleen met kleding, maar geeft ook financiële steun aan onder andere de bouw van scholen, waterputten en ziekenhuizen.

Op deze manier garanderen we dat onze kleding niet op een stortplaats belandt, maar wordt hergebruikt door mensen die ze echt nodig hebben of wordt gerecycleerd.

Elk jaar proberen we onze hulp aan zoveel mogelijk mensen en organisaties te bieden. Daarom screent en kiest onze MVO-coördinator jaarlijks nieuwe goede doelen.

PLANET

Een lid zijn van MODINT, opent de mogelijkheden voor Baker Bridge om continu bij te leren over duurzame materialen. MODINT informeert ons op regelmatige basis over duurzame innovaties in de fashion industrie, en begeleidt ons in het vinden van betere alternatieven. Daarnaast houden ze ons gemotiveerd om de stappen vooruit te zetten naar meer duurzame mode. Als je meer over MODINT wilt weten klik dan hier.

LIJST VAN VERBODEN CHEMISCHE STOFFEN | RSL

De producten die uitgebracht worden op de markt met het Baker Bridge-label, moeten voldoen aan de voorwaarden van de REACH-wetgeving: deze wet verbiedt het gebruik van schadelijke chemicaliën op producten die verkocht worden binnen Europa. De betreffende chemicaliën zijn te vinden in onze lijst met verboden chemische stoffen (RSL). Deze lijst wordt continu aangepast en geüpdatet om de richtlijnen van de laatste wetgeving te volgen. Wij sluiten akkoorden met al onze leveranciers over deze wetgeving. Elk seizoen houden we willekeurige testen op onze producten als onderdeel van onze verbintenis tot de REACH-wetgeving. Onze RSL werd geüpload op de website van ons bedrijf en is toegankelijk voor het publiek en is hier terug te vinden. 

PRODUCT POLICY

Baker Bridge gaat niet alleen de verbintenis aan om negatieve effecten te vermijden die kunnen voortvloeien uit de productie van zijn artikelen. We willen daadkrachtig een stap verder gaan, leggen de focus op het maken van een positieve sociale en ecologische impact en zo willen we leiden naar een schonere textielindustrie. Daarom hebben we een Corporate Product Policy ontwikkeld, waarin we onze richtlijnen, eisen en voorkeuren voor de ethische aankoop van (duurzame) materialen beschrijven. Onze Corporate Product Policy is geüpload op de website van ons bedrijf en is toegankelijk voor het publiek en is hier terug te vinden. 

COMPANY OPERATIONS

Zowel de productie als het transport van onze producten, en het werk in ons hoofdkantoor vragen een beduidende hoeveelheid energie. Daarbij komt dat de productie een enorme hoeveelheid water vraagt, en er onvermijdelijk afval wordt gecreëerd tijdens het proces. Dit is waarom wij onze focus hebben gelegd op Energie & Klimaat, Water en Afval management.

RECYCLEN

In ons hoofdkantoor recycleren we karton, glas, plastic, metalen en textiel apart. Onze kleerhangers en dozen worden hergebruikt.

CONTACT

Heb je vragen over onze duurzaamheid, leuke voorstellen of is er iets wat je al altijd graag zou willen weten over MVO? Stuur dan een mail naar mvo@fng.eu !

RAPPORTEN

Lees hier het Sustainability Rapport.
Lees hier het Brand Perfomance Check Rapport.